Kto stojí za spoločnosťou Monnet?

Spoznajte príbeh, ktorý stojí za našou značkou.

Na účtovníctvo sa pozerám ako na výsledok ľudí, ktorí tieto čísla vytvárajú. Preto, základom mojej práce pri vedení účtovníctva je komunikácia s klientom, poznanie jeho podnikateľskej činnosti a pochopenie ho.

Renata Agoštonová

Konateľka, monnet

Dáma

História a cesta k účtovníckej spoločnosti

Cez dlhoročné skúsenosti až k Monnetu

dama s telefonom

Svoj pracovný život účtovníka som začala hneď po škole. Vyštudovala som Obchodnú akadémiu odbor účtovníctvo, ale keďže účtovníctvo podlieha zákonom a treba im rozumieť, pokračovala som v štúdiu a získala som vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore právo.

Na začiatku mojej praxe som pracovala na pozíciách účtovník, mzdový účtovník pre spoločnosti s rôznym zameraním, kde som získala prax a cenné skúsenosti v tejto oblasti. Zistila som, že som sa v účtovníctve našla a že je to cesta, ktorou sa chcem vydať a v ktorej chcem podnikať. V roku 2005 som získala prvých klientov, ktorých som začala účtovať už samostatne a postupne pribúdajú ďalší.

Pri mojej práci účtovníka som od začiatku pochopila, že účtovníctvo nie je iba o číslach. Na účtovníctvo sa pozerám ako na výsledok ľudí, ktorí tieto čísla vytvárajú. Preto základom mojej práce pri vedení účtovníctva je komunikácia s klientom, poznanie jeho podnikateľskej činnosti a pochopenie ho.

Až potom mu viem dať odborné poradenstvo, poskytnúť mu pomoc pri hľadaní riešení pri nastavovaní jeho účtovných procesov prípadne pomôcť mu pri optimalizácii jeho výsledkov. Účtovníctvo je po mojej rodine druhá láska. 😊 Moja práca je moje poslanie a hobby zároveň.

Máte otázky? Pýtajte sa.

Napíšte nám správu.

Trnavská cesta 60, 821 02 Bratislava, Slovenská republika